Z izpolnitvijo e-prijavnice in njeno oddajo prek spletne strani www.superstar.si

- SOGLAŠATE, da ste seznanjeni s programom v katerega se vpisujete oz. vpisujete vašega otroka.

- SOGLAŠATE, da ste seznanjeni in sprejemate Splošne pogoje Plesne šole Superstar, ki so na vpogled dostopni na spletni strani External link opens in new tab or windowhttp://superstar.si/splo-ni-pogoji in v naših prostorih, kjer izvajamo programe.

- SOGLAŠATE, da ste seznanjeni s cenikom in sprejemate plačilne pogoje ter se zavezujete, da boste redno poravnali vse stroške udeležbe programa na podlagi prejetih računov na e-naslov iz prijavnice. Za plačilo stroška odgovarja udeleženec programa, v kolikor je udeleženec programa mladoletna oseba, za plačilo stroškov odgovarja eden od staršev oz. zakonitih skrbnikov naveden na e-prijavnici

- SOGLAŠATE s fotografiranjem, snemanjem, objavljanjem in obdelavo posnetkov, na katerih se nahajate oz. se nahaja vaš otrok, tako v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih socialnih omrežjih. Kot tudi z občasnim objavljanjem in rednim arhiviranjem dosežkov, rezultatov, fotografij in video posnetkov, kjer se nahajate oz. se nahaja vaš otrok.

- SOGLAŠATE ter dovoljujete obdelavo in porabo osebnih podatkov iz e-prijavnice za namen vpisa v plesno šolo, obveščanja o izvajanju aktivnosti, pošiljanja podatkov potrebnih za izvedbo plačila stroškov udeležbe programa in drugih stroškov, tudi stroškov v zvezi z pripravo, organizacijo in udeležbo na tekmovanjih, nastopih in festivalih, vključno s pošiljanjem računov po e-pošti.

- SOGLAŠATE, da ste seznanjeni o izpisnem postopku in da veste, da je za prekinitev vpisa in posledično izstavljanja mesečnih računov, potrebna uradna izpisna izjava poslana na info@superstar. Prijava velja do zadnjega dne v mesecu v katerem je bil opravljen uradni izpis. Izpis tako velja od naslednjega meseca naprej in od takrat naprej, vam računi za izbrani program niso več izstavljeni.


Soglasje lahko kadarkoli prekličete na način naveden v uredbi varstva osebnih podatkov.


Plesna šola Superstar / Avgust 2023