Opis programa
CELOLETNI PROGRAM
Cena v EUR
plačilo na mesec
REDNA CENA
Cena v EUR
plačilo na mesec

Otroci in mladina (predšolski, šolski, dijaki, študenti - za mesec)  
break dance vsi - 1 x tedensko35,0038,00
break dance ali kombinacija z break danceom vsi - 2 x tedensko
62,0068,00
mini (klub / pop / hip hop / balet / plesna angleščina / telovadba) - 1 x tedensko
hip hop&street / jazz&show dance - 1 x tedensko
34,0037,00
mini (klub / pop / hip hop / balet / plesna angleščina / telovadba) - 2 x tedensko
hip hop&street / jazz&show dance - 2 x tedensko
60,0066,00
family time - 1 x tedensko (čani družine: 2. oseba prejme popust 10 eur, 3. oseba prejme popust 20 eur)35,0035,00
Programi na šolah/vrtcih/22,00-30,00
Odrasli in seniorji (za 4 vaje)
 
družabni plesi40,0040,00
družabni plesi 60+35,0035,00
latino&pop styling / hip hop&shape / družabni mix 45+ / high heels - 1 x tedensko35,0035,00
latino&pop styling / hip hop&shape / družabni mix 45+ / high heels - 2 x tedensko
60,0060,00
salsa&latino mix35,0035,00
poročni plesni tečaj A (3h)
/
110,00
poročni plesni tečaj B (7h)/250,00
Dodatna ponudba
  
Individualna ura tekmovalci - osnovnošolci, dijaki (velja za plesalce, ki že trenirajo 2x tedensko) - cena za plačilo velja za 1h
/35,00
Individualna ura (60 min)  - cena za plačilo velja za 1 vajo
* Pri nakupu paketa 10h, vam 11. uro podarimo!
** Dva para program družabni plesi; drugi par doplača le 10 EUR
/40,00
Enkratni obisk skupinskih tečajev - cena za plačilo velja za 1 vajo/15,00
Preplesavanje/5,00
Glasbeni mix (poročni ples, zabavni ples, več pesmi...)/po dogovoru
Skupinski individualni plesni tečaj - za zaključeno družbo, po vaših željah in v izbranih terminih na naši ali vaši lokaciji/po dogovoru
Najem (mala dvorana Celje / velika dvorana Gotovlje) za 60 minut18,0025,00
Najem (velika dvorana Celje) za 60 minut22,0030,00


OPOMBE K CENIKU:

* Vpisnina se plača ob prvem plačilu in znaša 10 eur na osebo, velja za tekoče šolsko leto.

* Vse cene veljajo za eno osebo, razen za individualne ure družabnih plesov in poročni plesni tečaj, kjer velja cena za plesni par.

* Račun za predšolske, otroške in mladinske plesne programe prejmete preko e-pošte in plačate z nakazilom. Račun za individualne ure, poročni tečaj in za odrasle programe prejmete pri učitelju in plačate z gotovino.

* Plačilo za vse plesne programe se poravna mesečno, razen za poročni tečaj, kjer se tečaj plača za 3 ali 7 ur, prav tako se vse individualne ure plačujejo glede na število ur vnaprej oz. po dogovoru.

* Pri vpisu v kombinacijo dveh ali več programov v katero je vključen break dance, velja cena za plačilo za break dance oz. dražji program.

* Vsi udeleženci plesnih programov, v primeru mladoletnega udeleženca pa njegovi starši ali zakoniti zastopniki morajo obvezno javiti, če v roku 30 dni od pričetka obiskovanja izbranega plesnega ali drugega programa, niso prejeli računa za udeležbo v izbranem plesnem programu.

* Za mesečno plačilo velja znesek v koloni “celoletni program” (sept. 2023-junij 2024) ali v koloni “redna cena”, odvisno kako je označeno na prijavnici (ste se odločili za popust ali ne).

*Popust za mesečna plačila “celoletni program” lahko uveljavlja vsak udeleženec s podpisom prijavnice (pogodbe, ki jo za mladoletne sklene starš ali zakoniti zastopnik) in če izbrani program omogoča popust, kjer označi DA za uveljavljanje popusta; pozanimajte se za popust v primeru vpisa v kasnejših mesecih. Z vpisom v mesecu marcu 2024, popustov za "celoletni program" več ne priznamo.

* Pri vpisu v "celoletni program" se vsa mesečna plačila izvedejo do 20. dne v mesecu za tekoči mesec oz. v zapisanem plačilnem roku ne glede na število terminov v posameznem mesecu. Za plačilo velja znesek iz kolone CELOLETNI PROGRAM.

* Pri vpisu v "redni program", ko se ne uveljavlja popust za "celoletni program", veljajo zneski za plačilo iz kolone REDNA CENA. Plačilo izvedete 1 x mesečno v plačilnem roku, ki je naveden na računu, ki vam je bil izstavljen.

* Otroški in mladinski programi zajemajo obdobje 10 mesecev od 4.9.2023 do 30.6.2024 (v času šolskih počitnic in praznikov vaj/delavnic ne izvajamo) in zaobjemajo 10 pavšalnih mesečnih plačil (za 1 x ali 2 x tedensko obiskovanje programa). Letno izvedemo minimalno: - 36 terminov za vse programe, ki se izvajajo 1 x tedensko, - 72 terminov za vse programe, ki se izvajajo 2 x tedensko). Odrasli programi zajemajo obdobje 10 mesecev od septembra 2023 do junija 2024 v katerem izvedemo 9 sklopov po 4 vaje.

* Vsi novinci, plesalci, ki se v septembru prvič vpisujejo v superstarjeve programe, se lahko med 4. in 8.septembrom, vsake prve vaje različnih programov udeležijo brezplačno. Za prvi mesec plačajo tako račun znižan za znesek prve vaje vpisanega programa oz. popust v znesku 9 eur (če vpišejo v program 1 x tedensko) ali 17 eur (če vpišejo v program 2 x tedensko), pravtako so bile vse prve vaje programov v katere se ne vpiše, brezplačne.

* Vse plesne zvrsti se lahko preizkusijo brezplačno tudi kadarkoli med letom, plača se samo prvi termin tistega programa, ki ga udeleženec izbere in vpiše. V primeru, da se udeleženec za vpis ne odloči, velja, da je prvi termin vsakega programa brezplačen.

* DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o DDV, ga ne plačate.

* Cenik je objavljen na uradni spletni strani in v vseh prostorih, kjer delujemo in vam je na voljo tudi pri vseh naših učiteljih.

* Cenik velja od 1.9.2023. Pridržujemo si pravico do spremembe cenika.

POPUSTI:

* popusti se ne seštevajo,

* - 25% za drugega vpisanega otroka, – 50% za tretjega, četrtega in več vpisanih otrok (popust se upošteva za otroka, ki je vpisan v cenejši program),

* - 10% za študente in upokojence velja le za program družabni plesi. Za program družabni 60+ je popust že vključen v končni znesek in objavljen v ceniku.

* - 10% redne cene za starše otrok, ki so vpisani v naše tečaje,

* popustov zaradi odsotnosti ni, razen kadar gre za odsotnost najmanj 2 x zaporedoma za programe, ki potekajo 1 x tedensko in najmanj 4 x zaporedoma za programe, ki potekajo 2 x tedensko in samo na podlagi zdravniškega opravičila, katerega kopijo je potrebno poslati na info@superstar.si v roku 14 dni od prvega obiska po zdravljenju. Opravičeno odsotnost upoštevamo od redne cene mesečnega obroka in ne od cene “celoletnega programa”. Primer: mini pop plesalec (vaje 1 x tedensko) je prisoten na 2. vajah v mesecu. Za plačilo ostane 24 EUR (12 EUR/vajo). Break dance plesalec (vaje 2 x tedensko) je prisotnen na 4 vajah v mesecu. Za plačilo ostane 44 EUR (11 EUR/vajo). Odsotnosti pri odraslih tečajih ne upoštevamo pri plačilu. Vsako krajšo odsotnost lahko plesalci nadomestijo z obiskom plesnega programa druge ali iste plesne zvrsti v istem ali drugem kraju, kjer delujemo, vendar v roku 30 dni od dneva prvega obiska po daljši odsotnosti.

VPIS-IZPIS:
Udeleženec je vpisan v izbrani program, ko se udeleži vsaj dveh terminov vpisanega programa. Ob vpisu je potrebno izpolniti spletno prijavnico ali prijavnico izpolniti na plesni vaji. Prijavnico izpolni udeleženec oz. za mladoletne osebe prijavnico izpolni njegov starš ali zakoniti zastopnik. Prvi termin kateregakoli skupinskega programa je brezplačen, če udeleženec s programom ne nadaljuje.

Udeleženec se iz programa izpiše tako, da po mailu na info@superstar.si pošlje izjavo o izpisu. Do dneva prejema izpisne izjave, se udeležencu zaračunava mesto v skupini oz. se mu izstavi račun kot je zapisano na prijavnici, za cel mesec. Če se udeleženec izpiše sredi meseca, mora plačati znesek za celotni mesec oz. za odrasle velja celotni sklop vaj (4).

Splošni pogoji poslovanja in Pravno obvestilo in Izjava o varstvu osebnih podatkov so na vpogled tako, da kliknete na povezavo na spletni strani in so izobešeni na oglasni deski pred našimi dvoranami. Z vpisom preko spletnega obrazca ali fizično izpolnite prijavnico v plesni šoli, se šteje, da je podpisnik seznanjen z njimi in se z njimi tudi strinja.


Prijavnico za vpis dobite v naših prostorih ob prvem obisku ali jo izpolnite tukaj.