PRAVNO OBVESTILO IN IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V Plesni šoli Superstar se zavezujemo, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno, da jih bomo varovali skladno z zakonodajo o varstvu podatkov in da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vase izrecne privolitve. Z vašimi osebnimi podatki bomo upravljali v skladu z ZVOP-1 in evropsko Uredbo GDPR.

 

Prosimo vas, da pred oddajo prijavnice v plesni šoli ali pred oddajo E-prijavnice, ki od vas zahtevata privolitev v obdelavo osebnih podatkov, skrbno preberete Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

 

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...

 

NAČIN IN ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve. Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

 

KATERE VRSTE OSEBNIH PODATKOV OBDELUJEMO

Udeleženci naših programov (in njihovi zakoniti zastopniki, če udeleženec ni polnoleten), ki so izpolnili vpisno prjavnico.

Zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

- Ime in priimek

- Naslov (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka)

- Datum rojstva

- EMŠO

- Davčna številka

- E-pošta

- Telefonska številka.

 

UPORAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Uporavljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Pravnim obvestilom in Izjavo o varstvu osebnih podatkov, je Plesna šola Superstar.

 

OBDELAVA IN UPORABA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

• na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja

• če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo

• če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

 

Vaše osebne podatke za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

• e-obveščanja

 

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

 

PRAVICE NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov External link opens in new tab or windowinfo@superstar.si. Po elektronski pošti vam tudi odgovorimo razen, če zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

OMOGOČAMO NASLEDNJE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

1. Pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih  podatkov in naslednje informacije:

- namene obdelave,

- vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,

- uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,

- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

- obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

- pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

- kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

2. Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami kadar velja eden od naslednjih razlogov:

- kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

- kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

- kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

- kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,

- kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Upravljavec vas bo v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestil.

 

3. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 

4. Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

 

5. Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

 

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo upravljavcu na elektronski naslov: info@superstar.si

 

KRŠITEV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

 

PRAVICA DO PRITOŽBE

Pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov info@superstar.si.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Pravico imate, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 

PREKLIC SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali. Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na elektronski naslov: External link opens in new tab or windowinfo@superstar.si s pripisom Preklic soglasja. V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.


Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

 

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

 

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

 

Podatki družbe

 

Plesna šola Superstar

KUD Superstar

Alme Karlinove 41

3000 Celje.

Tel.: 041/736 944

e-mail: info@superstar.si

 

Celje 29.08.2022